23-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 specialist resurse umane la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - SH Ramnicu Valcea - 15.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul central al Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, București, în data de 15.12.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului SPECIALIST RESURSE UMANE LA SERVICIUL RESURSE UMANE SI COMUNICARE DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Culegerea de date preliminare din statele de plata si întocmirea de adeverințe, pentru foști/actuali salariați ai sucursalei, necesare la întocmirea/completarea dosarului de pensionare, conform legislației in vigoare;
 • Gestionarea dosarelor de personal pentru salariații din cadrul sucursalei;
 • Completarea Registrului general de evidenţă al salariaților din cadrul sucursalei;
 • Asigurarea unui climat organizațional optim privind gestionarea eficientă și în termen, a sesizărilor și reclamațiilor angajaților din cadrul sucursalei, precum și ale clienților externi ai sucursalei;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare de lungă durată;
 • Minim 3 ani vechime in muncă;
 • Cunoașterea științelor comportamentului indivizilor (comportamentul organizațional, a grupurilor de munca si a schimbării organizaționale);
 • Cunoașterea principiilor si teoriilor organizării muncii;
 • Cunoașterea indicatorilor si instrumentelor informatice folosite in activitatea resurselor umane;
 • Cunoașterea reglementarilor legale in domeniu;
 • Cunoștințe operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat resurse umane;
 • Cursuri de perfecționare în domeniu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu– pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7.15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de specialist resurse umane este 8.00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Rm. Valcea/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de  16.12.2021

Candidatul declarat admis pentru postul de specialist resurse umane va începe activitatea pe post după data vacantarii postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.12.2021, ora 1200, la Sediul central al Hidroelectrica, Departamentul Resurse Umane / Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Valcea.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250.805.119.

Abonati-va la newsletter