29-07-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa 1 post de specialist in managementul riscului la Departament Risc Management - Executiv Hidroelectrica S.A. - 06.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.08.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni, a unui post de specialist in managementul riscului - Departament Risc Management – Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Scopul postului este acela de analiza si evaluare de risc, cu precadere prin metode matematice/statistice, si de identificare si implementare de solutii de transfer ar unor riscuri prin asigurare, prin:
  • identificarea, evaluarea și monitorizare risculor tratate prin transferul prin asigurare,
  • structurarea si implementarea solutiilor optime de asigurare,
  • gestionarea completa politelor de asigurare si a relatiei operationale cu asiguratorii si alti parteneri (consultanti, brokeri s.a.): monitorizare, raportare, gestionare dosare de dauna, ajustari bonus/malus, terminare polite etc.
 • Continuarea proiectului privind implementarea managementului riscului in cadrul Hidroelectrica;
 • Cooperare si contributie in orice alte initiative de risc management in cadrul Hidroelectrica;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de specialist in managementul riscului - Departament Risc Management – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice;
 • Minim 1 an experiență de evaluare riscuri si asigurari în domeniul bancar/asigurări/brokeraj in asigurari/ pensii private/ piață de capital, pe zona identificării/ evaluării/monitorizării riscurilor si tranferului acestora prin asigurari specifice;
 • Experiență în identificarea și evaluarea unui risc in special prin metode matematice / modelari statistice si de probabilitati;
 • Cunostinte specifice si experienta gestiunea riscurilor prin transfer in baza asigurarilor;
 • Competente in interpretarea politelor de asigurare si in structurarea unor noi polite de asigurare;
 • Experienta in derularea completa a politelor: prospectare, negociere si contractare, monitorizare, raportari, determinare daune si monitorizare dosare de dauna;
 • Cunoștințe despre modul de funcționare a Pieței de Energie din România;
 • Cunoștințe specifice legate de standardul de management al Riscului ISO 31000;
 • Cunoștințe specifice legate de Standardul 8 din OSGG 600/2018;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Fluență în limba engleză;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare cu specializare in  managementul riscului, asigurari, actuariat;
 • Expertiza in tehnici specifice de evaluare a riscului prin metode matematice/ statistice / actuariale (eg simulari Monte Carlo, calcul VaR, distributii si probabilitati etc) constituie un avantaj.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de specialist in managementul riscului va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de specialist in managementul riscului este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 09.08.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.08.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter