25-05-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de munca la UHE Oradea - SH Cluj - 15.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 15.06.2021, ora 10:00, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de munca la UHE Oradea - SH Cluj.

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de munca la UHE Oradea - SH Cluj:

 • Desfasurarea activitatilor de transport persoane in conditii de securitate, la nivel SH Cluj/UHE Oradea.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de conducator auto sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Absolvent minim scoala profesionala;

- Calificare conducător auto pentru categoria B

- Minim 2 ani vechime in munca;

- Cunoştinţe privind actele normative ce reglementează circulaţia pe drumurile publice;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit: -

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducator auto, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de conducator auto este 7,00.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 16.06.2021.

 

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.06.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj si UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514.

Abonati-va la newsletter