21-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 Inginer la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Sebeș - 10.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBEȘ  organizează la  sediul Sucuralei Hidrocentrale Sebeș, str. Alunului nr.9, Sebes, judetul Alba., în data de 10.11.2021  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ  și EXTERNĂ a urmatorului  post:

-  Inginer la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Sebeș

Responsabilități principale:

Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare, in scopul funcţionării sigure şi economice a agregatelor aferente obiectivelor hidroenergetice aflate in portofoliul postului, de care este responsabil, respectiv, amenajarile hidroenergetice din gestiunea Sectiei Exploatare Gîlceag:

  • AHE Gîlceag, AHE Cugir, MHC Cugir

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul  pentru ocuparea postului de Inginer la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

-Studii Superioare tehnice, Profil: electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ electromecanic/ mecanic / şi altele similare;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;

- Cunoștințe privind prevederile Normativului PAM (programare a activităţii de mentenanţă);

- Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;

- Cunoştinţe operare PC (MS Office).

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare/ master în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Experienţă in Hidroelectrica

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului  de  Inginer constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu  este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul  de  Inginer este 8,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebeș / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de  11.11.2021.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.11.2021 , ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter