17-11-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Manager Departament la Departamentul SSM, Mediu, SU - Executiv Hidroelectrica S.A. - 12.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 12.12.2022, ora 12:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de Manager Departament la Departamentul SSM, Mediu, SU - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Manager Departament la Departamentul SSM, Mediu, SU - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Managerul Departamentului SSM, Mediu, SU este responsabil pentru stabilirea strategiei de sanatate  si Securitate in  munca (SSM), Mediu, Situatii de Urgenta (SU) la nivelul societăţii prin:
 • Identificarea și monitorizarea reglementărilor care generează obligații pentru societate privind sănătatea și securitatea muncii, protecția mediului și situațiile de urgență şi formularea de propuneri de măsuri centralizate și eficiente către Directorat privind respectarea acestor obligații;
 • Identificarea și documentarea proceselor necesare pentru organizarea activităților privind SSM, Protecția Mediului şi Situațiile de Urgență. Identificarea cerințelor ISO 14001 şi OHSAS 18001 si transpunerea acestor cerinte in fisele de proces al caror coordonator este (grupa S13 SSM Mediu SU);
 • Asigurarea aplicării în mod unitar la nivelul Hidroelectrica a principiilor referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătăţii și securității lucrătorilor, prevenirea poluării și dezvoltarea durabilă, prevenirea riscurilor de incendiu și riscurilor de producere a dezastrelor.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Manager Departament la Departamentul SSM, Mediu, SU - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice, economice, juridice;
 • Minim 10 ani vechime in munca, din care 5 ani in functii de conducere;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind domeniile SSM, mediu, SU şi a cerințelor referenţialelor din domeniu;
 • Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale, normelor şi procedurilor specifice activităţii, a practicilor şi tendinţelor pe plan naţional şi internaţional;
 • Cunoașterea și aplicarea acordurilor, convențiilor și protocoalelor internaționale din domeniul de activitate, la care România a aderat;
 • Cunoștințe operare PC (Ms Office);
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master/ doctorat în domeniul de activitate sau în management;
 • Curs postuniversitar în domeniul de activitate;
 • Cursuri de formare profesională în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe privind a doua limbă de circulaţie europeană la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Manager Departament constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 8,58.

Nota minimă pentru promovare în funcţia de Manager Departament este 9,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe  site-ul,  intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data  de 13.12.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.12.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.09 sau 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter