12-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 8 posturi inginer/economist - Biroul/Serviciul Furnizare - SH Hateg, SH Portile de Fier, SH Ramnicu Valcea, SH Sebes - 01-02.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societatii din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durata nedeterminată a urmatoarelor posturi:

- 2 posturi de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Caransebes) - Biroul Furnizare Caransebes - Serviciul Furnizare – SH Hateg;

- 1 post de Inginer - Serviciul Furnizare - SH Portile de Fier;

- 1 post de Inginer (cu loc de munca la UHE Tg Jiu) - Biroul Furnizare Targu Jiu - Serviciul Furnizare – SH Portile de Fier;

- 1 post de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Tg Jiu) - Biroul Furnizare Targu Jiu - Serviciul Furnizare – SH Portile de Fier;

- 2 posturi de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Slatina) - Biroul Furnizare Slatina - Serviciul Furnizare – SH Rm Valcea;

- 1 post de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Sibiu) - Biroul Furnizare Sibiu - Serviciul Furnizare – SH Sebes;

în data de 01.11.2021, ora 10:00 – proba scrisa și în datele 01 - 02.11.2021 – interviu.

 

Responsabilitatile principale pentru urmatoarele posturi:

- 2 posturi de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Caransebes) - Biroul Furnizare Caransebes - Serviciul Furnizare – SH Hateg;

- 1 post de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Tg Jiu) - Biroul Furnizare Targu Jiu - Serviciul Furnizare – SH Portile de Fier;

- 2 posturi de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Slatina) - Biroul Furnizare Slatina - Serviciul Furnizare – SH Rm Valcea;

- 1 post de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Sibiu) - Biroul Furnizare Sibiu - Serviciul Furnizare – SH Sebes;

sunt:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, identificarea modalităţilor de valorificare a energiei electrice, precum și promovarea și sporirea vânzărilor, asigurarea desfăşurării politicii de marketing;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică;
 • Colaborarea cu serviciile din cadrul Departamentului Furnizare - Executiv, pentru activitatea de furnizare;
 • Derularea activităţii pe piaţa en detail;
 • Atingerea tintelor zonale de clienti pe segmentul de furnizare (casnic si non casnic) in conformitate cu obiectivele de performanta stabilite de catre Managerul Departamentului Furnizare;
 • Gestionarea activitatii de furnizare energie electrica catre consumatorii finali racordati din instalatiile proprii Hidroelectrica;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile / responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de inginer/economist sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

- Studii superioare tehnice/ economice;

- Cunostinte tehnice/ economice generale;

- Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;

- Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;

- Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;

- Cunoştinţe de operare PC;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitatile principale pentru postul de Inginer - Serviciul Furnizare - SH Portile de Fier sunt:

 • Colaborarea cu serviciile din cadrul Departamentului Furnizare - Executiv, pentru activitatea de furnizare;
 • Derularea activităţii de furnizare pe piaţa en detail;
 • Atingerea tintelor zonale de clienti pe segmentul de furnizare (casnic si non casnic) in conformitate cu obiectivele de performanta stabilite de catre Managerul Departamentului Furnizare;
 • Gestionarea activitatii de furnizare energie electrica catre consumatorii finali racordati din instalatiile proprii Hidroelectrica-SH Portile de Fier (UHE Portile de Fier II);
 • Stabilirea, analiza, înregistrarea şi raportarea datelor privind energia electrica produsa, livrata, vinduta direct şi consumata la UHE Portile de Fier II;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer - Serviciul Furnizare - SH Portile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

- Studii superioare tehnice;

- Cunostinte tehnice generale;

- Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;

-Cunostinte privind normele metrologice in vigoare privind contoarele si transformatoarele de masura;

- Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;

- Cunoştinţe de operare PC;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Instruiri in domeniul tehnic (masurari electrice), gestiunii si furnizarii energiei electrice;

- Master in domeniul de activitate;

- Cursuri de specializare in domeniul de activitate;

- Electrician autorizat ANRE;

- Minim 3 ani experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;

- Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitatile principale pentru postul de Inginer (cu loc de munca la UHE Tg Jiu) - Biroul Furnizare Targu Jiu - Serviciul Furnizare – SH Portile de Fier sunt:

 • Colaborarea cu serviciile din cadrul Departamentului Furnizare - Executiv, pentru activitatea de furnizare;
 • Derularea activităţii de furnizare pe piaţa en detail;
 • Atingerea tintelor zonale de clienti pe segmentul de furnizare (casnic si non casnic) in conformitate cu obiectivele de performanta stabilite de catre Managerul Departamentului Furnizare;
 • Gestionarea activitatii de furnizare energie electrica catre consumatorii finali racordati din instalatiile proprii Hidroelectrica-SH Portile de Fier (UHE Targu Jiu);
 • Stabilirea, analiza, înregistrarea şi raportarea datelor privind energia electrica produsa, livrata, vinduta direct şi consumata la UHE Targu Jiu;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer (cu loc de munca la UHE Tg Jiu) - Biroul Furnizare Targu Jiu - Serviciul Furnizare – SH Portile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

- Studii superioare tehnice;

- Cunostinte tehnice generale;

- Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;

-Cunostinte privind normele metrologice in vigoare privind contoarele si transformatoarele de masura;

- Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;

- Cunoştinţe de operare PC;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Instruiri in domeniul tehnic (masurari electrice), gestiunii si furnizarii energiei electrice;

- Master in domeniul de activitate;

- Cursuri de specializare in domeniul de activitate;

- Electrician autorizat ANRE;

- Minim 3 ani experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;

- Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  posturilor de inginer/economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu, pentru posturile de inginer/economist este de7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer/economist este de 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 03.11.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 29.10.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la sediile SH Hateg, SH Portile de Fier, SH Ramnicu Valcea si SH Sebes la Serviciile/Birourile Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.81, 021/303.25.09, 0254/207.421, 0252/308.608, 0250/805.117 si 0258/806.442.

Abonati-va la newsletter