14-10-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine la CHE Rm Valcea-CHE Raureni (punct de lucru CHE RmValcea)/Sectia Exploatare VALCEA NORD-SH Ramnicu Valcea-05.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, JudețulVâlcea, în data de 05.11.2020ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internăși externăpentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de MAŞINIST TURBINE la CHE RM. VÂLCEA – CHE RÂURENI (punct de lucru CHE RM. VÂLCEA) /SECŢIA EXPLOATARE VÂLCEA NORD- SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) din CHE Rm. Vâlcea, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare: (executare manevre si/sau lucrări, supraveghere, verificare, control in instalații, profilaxie).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILEDE PARTICIPAREobligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postuluide mașinist turbine, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesionala;
 • Calificare / Curs de calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare din CHE.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Medii (liceu/ scoală de maiștri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/in activitatea de exploatare/ reparații instalații hidromecanice;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine,constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbineeste 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 06.11.2020.

Candidatul declarat admis pentru postul de mașinist turbine va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.11.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter