24-03-2022

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata - 1 masinist turbine la CHE Scropoasa si 1 operator MHC/CHE-mp la CHEMP Sinaia I - UHE Campulung - SH Curtea de Arges - 01.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 01.04.2022, ora 10:00, probe practice cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a două posturi, unul de MAȘINIST TURBINE, pe durată determinatǎ (pe perioada cât titularul postului se află în Concediu Medical), la CHE Scropoasa/Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung și unul de Operator MHC/CHE-mp, pe durată determinată de 1 an, la CHEMP Sinaia I/Formația Exploatare Prahova/Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung, din cadrul S.H.Curtea de Argeș.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • pentru postul de mașinist turbine :

Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 • pentru postul de operator MHC/CHE-mp :

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică, pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunostinte privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice ;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR, macaragiu, legator de sarcina;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/reparații instalații hidromecanice;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.
 •  

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică, pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizare grupa a-IV-a,cf.ISSM-HE 001 in vigoare (dupa autorizare pe post)
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;
 • Autorizare minim ANRE IIB;
 • Minim 2 ani vechime în profesia de electrician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBELE PRACTICE:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBELOR PRACTICE:

- Proba practică pentru ocuparea postului de mașinist turbine va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată (pe durata cât titularul postului se află în Concediu Medical).

- Proba practică pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată de 1 an.

Nota minimă pentru angajarea în funcţiile de mașinist turbine și operator MHC/CHE-mp este 7,00.

Rezultatele probelor practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 04.04.2022

Ofertele de angajare propuse concurenților declarați admiși la probele practice au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințați următorii clasați în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă aceștia nu îndeplinesc baremul, posturile vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBELE PRACTICE:

Documentele necesare înscrierii la probele practice se vor depune până în data de 31.03.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

 

Abonati-va la newsletter