28-06-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician sef tura la CHEMP Sadu 2 - Sectia Exploatare Robesti - UHE Sibiu - S.H. Sebes - 18.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 18.07.2023  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE  pentru postul de  ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHEMP SADU 2, Sectia Exploatare Robești, UHE Sibiu din cadrul SH Sebes:

-  Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, stații electrice. Asigurarea funcționării sigure și economice a agregatelor și instalațiilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul poate presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHEMP SADU 2, Sectia Exploatare Robești, UHE Sibiu din cadrul SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice sau similare;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice,
 • Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare), PE     (Prescripție Energetică) si altor reglementari de specialitate,
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice,
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu,
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare,
 • Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic, centrale, staţii şi reţele electrice, s.a.;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro-pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de Electrician sef tura constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare pe postl de Electrician sef tura este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Sebeș / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 19.07.2023

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.07.2023, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter