11-02-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durata determinata de 6 luni -1 referent de specialitate la Serviciul Dezvoltare Personal – Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A. – 19.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 19.02.2020, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de referent de specialitate la Serviciul Dezvoltare Personal – Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale:

- Dezvoltarea personalului Hidroelectrica prin implementarea conceptului de învățare continuă individuală și organizațională;

- Intocmirea unei lucrari privind optimizarea modului de derulare a concursului profesional ,,Trofeul Energeticianului’’.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de referent de specialitate la Serviciul Dezvoltare Personal – Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare: economic, tehnic, sociologic, psihologic, juridic, comunicare, limbi straine si altele similar;
 • Cunoștințe generale privind legislația muncii, contractul colectiv de muncă al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., codul muncii, regulamentul intern;
 • Cunoașterea legislației în domeniul resurselor umane;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC - MsWord, MsExcel;
 • Cunoștinte de limba engleză la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Master în domeniul de activitate;

- Studii postuniversitare, MBA, Doctorat;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Cursuri de formator;

- Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat (engleza, franceza, germana etc.);

- Cunoștințe de utilizare PC (Corel Draw, Photoshop);

- Tehnici utilizate în procesul de coaching.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de referent de specialitate va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de referent de specialitate este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 21.02.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 18.02.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter