25-08-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de economist la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Hațeg - 22.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 22.09.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de economist, pe durata nedeterminata, la Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Gestionarea activitatii administrative la nivelul SH Hateg (intretinere si reparatii cladiri, echipamente si instalatii administrative, curatenie, ridicare deseuri menajere, dezinfectie/deznisectie si deratizare, alimentare cu apa potabila si industriala, urmarire realizare lista de dotari si PAAS  anuale, intocmirea PAAS, lista de dotari, RNOEV si caiete de sarcini in domeniile de activitate ale Serviciului Administrarea Patrimoniului, cu exceptia activitatii parcului auto);
 • Gestionarea arhivei din cadrul SH Hateg;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de economist, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • ­ Studii superioare de lunga durata, profil economic;
 • ­ Cunostinte  tehnice/ economice generale;
 • ­ Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • ­ Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • ­ Cunoștințe privind legislatia in domeniul evidentei patrimoniului public si privat;
 • ­ Cunoștințe de operare PC;
 • ­Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, in domeniul de activitate;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si / sau management;
 • Autorizare pentru prestarea activitatii de arhivare;
 • Minim 1 an experienta in gestionarea documentelor financiar contabile si/ sau arhivare documente;
 • Cunoștințe utilizare SAP-ERP.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 23.09.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.09.2022 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter