21-09-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de muncă la UHE Sibiu-SH Sebes - 11.10.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. -  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 11.10.2022,  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de CONDUCATOR AUTO la Serviciul Administrarea Patrimoniului - cu loc de munca la UHE Sibiu.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Asigurarea transportului de persoane în condiţii de siguranţă, cu autovehicule din dotarea sucursalei si UHE Sibiu;

-  Asigurarea transportului de marfuri, în concordanță cu atestatul profesional deținut, în condiţii de siguranţă, cu autovehicule din dotarea sucursalei si UHE Sibiu;

- Asigurarea deszapezirii drumurilor de acces la punctele de lucru, în concordanță cu atestatul profesional deținut, cu utilajul multifunctional UNIMOG aflat in dotarea UHE Sibiu;

- Intretinerea drumurilor de acces  la punctele de lucru, a drumurilor de contur ale lacurilor de acumulare,  a drumurilor de acces la captari: cosire acostamente/diguri, toaletare/defrisare copaci etc. conform autorizării conferită de atestatul profesional aflat în posesie.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului conducator auto, sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională

- Conducător auto cu permis de conducere categoriile B, C, D, BE, CE

- Atestat pregătire profesională pentru transport marfă         

- Minim 3 ani în activitatea de transport auto

- Cunoştinţe privind actele normative ce reglementează circulaţia pe drumurile publice.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii cu profil auto , studii postliceale;  

- Elelectromecanic auto

- Atestat pregătire profesională pentru transport persoane şi marfă

 - Cunostinte de mecanica auto.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

  • Fișă de înscriere;
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
  • Copia CI;
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Euro-pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de conducator auto, constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Probă practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de conducator auto  este 7.00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 12.10.2022

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.10.2022, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442/0269.202315

Abonati-va la newsletter