08-05-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de electrician servicii interne la Secţia Exploatare Curtea de Arges - SH Curtea de Argeş - 24.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 24.05.2023, ora 10:00 , concurs cu recrutare internǎ şi externǎ pentru ocuparea a 2(doua) posturi de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE pe durata nedeterminatǎ la Secţia Exploatare Curtea de  Argeş - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Deservirea instalațiilor energetice aferente postului (CHE din cadrul Secţiei Exploatare Curtea de Argeş) în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                                        

 • Studii:minim absolvent scoală profesională;
 • Calificare în domeniul electric/ electrotehnic specializarea: electrician, electronist, automatizari, electromecanic , operator centrale hidroelectrice si altele similare
 • Autorizare grupa a III -a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare ( dupa autorizare pe post) ;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM Mediu si SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit:  

 • Studii: Medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Autorizare: Minimum ANRE  II A, II B; Agent de securitate
 • Experienta:minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS :

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar *(se solicita pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul  pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician servicii interne  este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatul concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 25.05.2023. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor.

Ofertele de angajare propuse concurentilor  declarati admisi la concurs au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințati următorii clasaţi în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acestia  nu îndeplinesc baremul, posturile  vor intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.05.2032, ora 12:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş -Serviciul Resurse Umane şi Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter