30-07-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post Sef Baza la Baza de Tratament si Recuperare - Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Portile de Fier - 18.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Str. I.G. Bibicescu nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinţi, în data de 18.08.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post de ȘEF BAZĂ DE TRATAMENT ȘI RECUPERARE la Baza de Tratament și Recuperare - Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Porțile de Fier.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ȘEF BAZĂ DE TRATAMENT ȘI RECUPERARE:

 • Asigurarea unor servicii de calitate, conform strategiei și politicilor Hidroelectrica S.A., prin gestionarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activităților derulate în domeniile cazare și restaurant.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de  ȘEF BAZĂ DE TRATAMENT ȘI RECUPERARE sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de lungă durată tehnice, economice, juridice, umaniste;
 • Minim 5 ani de experiență în muncă;
 • Minim 3 ani de experiență într-o poziție de conducere;
 • Cunoștinte manageriale și de marketing;
 • Cunoștințe economice, de contabilitate și gestiune;
 • Foarte bune cunoștinte de contabilitate primară;
 • Cunoștințe de legislație specifică domeniului hotelier;
 • Cunoașterea pieței de produse hoteliere și a particularităților ei;
 • Cunoștințe în managementul resurselor umane;
 • Tehnici de comunicare interumană și psihologia clientului;
 • Cunoștințe avansate de utilizare MS Office: Word si Excel;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Masterat sau studii postuniversitare în domeniul turism sau economic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul managementului în turism și/sau servicii;
 • Brevet de turism sau altă certificare care îi permite să administreze structuri de primire turistice;
 • Minim 3 ani de experiență într-o poziție de conducere în domeniul turism/ restaurant/cazare;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef bază tratament și recuperare constă în:

 • Probă scrisă - pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajarea pe postul de șef bază tratament și recuperare este 8,50.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 20.08.2020.

Candidatul declarat admis pentru postul de șef bază tratament și recuperare va începe activitatea pe post, după data vacantării acestuia.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.08.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308.608 sau 0252/308.634.

Abonati-va la newsletter