14-07-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la CHE Albesti - Sectia Exploatare Curtea de Arges - SH Curtea de Arges - 03.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 03.08.2021, ora 10:00 , concurs cu recrutare INTERNA si EXTERNA pentru ocuparea  postului de ELECTRICIAN SEF TURA pe durata nedeterminata la CHE Albeşti/ CHE Albesti-CHE Cerbureni/Secţia Exploatare Curtea de Arges- S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare,conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent scoală profesională;
 • Calificare in domeniul electric sau electromecanic;
 • Grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (dupa autorizare pe post);
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM,Mediu SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul energetic,in centrale si statii electrice s.a.;
 • Autorizari minimum ANRE II A, II B; agent de securitate;
 • Experienta minimum 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru promovare/angajare în funcţia de electrician sef tura,  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii / pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 04.08.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 30.07.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248.507.241.

 

Abonati-va la newsletter