27-05-2021

Anunț proba practica recrutare interna si externa, pe perioada determinata, 4 posturi exploatare - SH Sebeș - 08.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 08.06.2021 începând cu ora 10.00, probă practică pentru:

 ocuparea pe durată determinată de 7 luni a

-  1 post de ELECTRICIAN STAȚIE la STAȚIA 220 kV GÂLCEAG  din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la PROBA PRACTICA pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN STAȚIE la STAȚIA 220 kV GÂLCEAG  din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minimum absolvent scoala profesionala;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

-Experienta de minimum 2 ani in instalatiile Hidroelectrica/  0 ani experienta daca nu se ocupa postul din prima etapa de recrutare.

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Medii (liceu/  scoala de maistri);

-Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a. ;

-Minimum 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic ;

 

ocuparea pe durată determinată de 10 luni a

-  1 post de ELECTRICIAN STAȚIE la STAȚIA 220 kV GÂLCEAG  din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

 Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la PROBA PRACTICA pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN STAȚIE la STAȚIA 220 kV GÂLCEAG  din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minimum absolvent scoala profesionala;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

-Experienta de minimum 2 ani in instalatiile Hidroelectrica/  0 ani experienta daca nu se ocupa postul din prima etapa de recrutare.

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Medii (liceu/  scoala de maistri);

-Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a. ;

-Minimum 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic ;

 

ocuparea pe durată determinată de 3 luni a

-  1 POST DE ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la STAȚIA POMPE, STAȚIA 110kV  din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranţa a instalaţiilor deservite din SPG, staţii electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalaţiilor auxiliare din SPG.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii..  

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la PROBA PRACTICA pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la STAȚIA POMPE, STAȚIA 110kV  din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);  

- Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic; 

- Minim 1 an experiență  în domeniul energetic.

 

ocuparea pe durată determinată de 3 luni a

-  1 POST DE ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA  LA CHE SUGAG din cadrul Sectiei Exploatare Șugag - SH Sebes

Responsabilități principale:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatiilor auxiliare din centralele hidroelectrice;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la PROBA PRACTICA pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA  LA CHE SUGAG din cadrul Sectiei Exploatare Șugag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și altele similare;

-Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);   

- Cursuri de perfectionare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență   în domeniul energetic.

 

B. DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

C. DERULAREA PROBEI PRACTICE:

PROBA PRACTICA pentru ocuparea pe durată determinată a posturilor de Electrician stație, Electrician șef tură, Electrician camera de comandă constă în:

  • Proba practică – pondere 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de  Electrician stație, Electrician șef tură, și de Electrician camera de comandă este 7,00.

Rezultatele la PROBA PRACTICA  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 08.06.2021.

D.MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la PROBA PRACTICA se vor depune până în data de 07.06.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter