23-06-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 3 posturi de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii ( 1 post cu loc de munca la UHE Caransebes) - SH Hațeg - 13.07.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara , în data de 13.07.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare, pe durata nedeterminata a umatoarelor 3 posturi :

 

 • 1 post de agent hidrotehnic, la Serviciul UCCH si Mentenanță Construcții din cadrul H. Hațeg

RESPONSABILITATI PRINCIPALE: Realizarea urmăririi curente și speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente AHE Râul Mare Retezat: CHE Retezat, Nodul de presiune Retezat, Aducțiunea Retezat, CHE Clopotiva din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg

 

 • 1 post de agent hidrotehnic, la Serviciul UCCH si Mentenanță Construcții din cadrul H. Hațeg

RESPONSABILITATI PRINCIPALE: Realizarea urmăririi curente și speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente AHE Subcetate, CHE Plopi, CHE Bretea din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg

 

 • 1 post de agent hidrotehnic, la Serviciul UCCH si Mentenanță Construcții din cadrul H. Hațeg, cu loc de munca la UHE Caransebeș

RESPONSABILITATI PRINCIPALE: Realizarea urmăririi curente și speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente AHE Poneasca – Gura Golumbului, polder Zervesti și CHE Ruieni din cadrul UHE Caransebeș – SH Hateg

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 3 posturi de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul tehnic;
 • Posesor carnet de conducere autovehicule ctg.B;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de AMC-UCCH, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU, în domeniul constructiilor;
 • Cunostinte prescripţiile energetice specifice si instrucţiunile tehnice interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri) / superioare cu profil tehnic;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale si statii electrice;
 • Experienta de minim 1 an in exploatarea/mentenanta/urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de agent hidrotehnic este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranetul societetii/ prin e-mail sau telefonic), in data de 14.07.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatul declarat admis pentru postul de agent hidrotehnic cu responsabilitati aferente AHE Râul Mare Retezat, va începe activitatea pe post după data de 26.06.2022, data vacantarii postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 12.07.2022 ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 12.07.2022 ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005

Abonati-va la newsletter