02-08-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Sef Serviciu la Serviciul ERP - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A. - 22.08.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 22.08.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de Sef Serviciu – Serviciul ERP - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Sef Serviciu – Serviciul ERP - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A:

 • Asigură conducerea și coordonarea Serviciului ERP și îndeplinește funcția de responsabil de proiect în faza de post-implementare a sistemului SAP. Coordonează echipa de specialiști SAP ABAP si lucrează alături de echipa SAP BASIS si alți specialiști implicați in administrarea sistemului SAP (infrastructura hardware si software) din cadrul DTIC.
 • Îndeplinește rolul de responsabil pentru activitățile procesului de management al proiectului de post-implementare SAP în cadrul Hidroelectrica și de gestiune a activităților proceselor dedicate asigurării furnizării serviciilor implementate de sistem în perioada post-implementare.
 • Îndeplinește roluri specifice în procesele de planificare și organizare, implementare, livrare și suport servicii informatice, respectiv, monitorizarea-evaluarea acestora.
 • Gestionează contractele cu furnizorii implicați in activitatea Serviciului ERP.
 • Gestionează procesele de mentenanța preventiva, corectiva si adaptiva a sistemului SAP.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu – Serviciul  ERP - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Superioare de lunga durata, profil/specializare: automatica /calculatoare/ informatică/ electronica/ electrotehnica/matematica/fizica/telecomunicații / management/ economic;
 • Minim 5 ani de experiență în domeniul IT;
 • Minim 3 ani de experiență in posturi de conducere din domeniul IT;
 • Cunoașterea modulelor SAP, sistemelor de operare si bazelor de date folosite in sistemele ERP SAP;
 • Cunoașterea caracteristicilor tehnice hardware si software ale sistemelor ERP SAP;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare de specialitate cu profil/specializare: informatică, calculatoare, automatica, electronică; științe economice;
 • Doctorat, master, studii postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri/certificare in management de proiect;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate IT;
 • Certificare ITIL
 • Certificări ERP:
 • ABAP / Dezvoltare - Development Consultant SAP NetWeaver - ABAP Workbench; sau BASIS  /  Administrare – Database Administration;
 • Experiență dovedita in implementarea cel puțin a unui proiect ERP;
 • Experiență in administrarea si programarea sistemelor ERP, respectiv SAP Basis, SAP ABAP;
 • Cunoașterea celei de- a doua limbi străine de circulație internaționala (franceza, germana, italiana etc).

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Șef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Șef serviciu este 8,50. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 23.08.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.08.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.09 si 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter