05-10-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa, perioada determinata de 3 luni, 1 post de ECONOMIST la Serviciul Retehnologizare, cu loc de muncă la UHE Dimitrie Leonida - SH BISTRITA - 15.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, în data de 15.10.2021 ora 10.00, interviu cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea postului de ECONOMIST, pe durată determinată de 3 luni, la Serviciul Retehnologizare, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ECONOMIST la Serviciul Retehnologizare, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

- Participare la promovarea şi derularea proiectelor de retehnologizare şi modernizare;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la interviu pentru ocuparea postului economist, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani vechime în specialitate (economist);
 • Cunoştinţe economice privind activitatea de retehnologizare/modernizare în cadrul amenajărilor hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Limba engleză – nivel mediu;
 • Cunoştinţe operare SAP şi PRIMAVERA.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de economist va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist  este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistriţa, prin publicare pe site-ul societăţii, prin publicare pe intranet-ul societăţii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 18.10.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 14.10.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter