22-02-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Expert la Departament Risc Management - Executiv Hidroelectrica - 14.03.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 14.03.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului de Expert la Departamentul Risc Management – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Expert la Departamentul Risc Management – Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Creaza si implementeaza proceduri care îmbunătățesc securitatea și robustețea infrastructurii, a proiectelor IT și a sistemelor IT&C si OT;
 • Identifica și protejeaza sistemele IT&C si OT de toate amenințările de securitate cibernetica și în curs de dezvoltare, deficiențele de securitate, erorile software și exploatările vulnerabilitatilor;
 • Monitorizeaza securitatea datelor, a retelelor IT si OT și orice modificări noi de software sau hardware care au impact asupra securității generale a datelor si proceselor de productie si business;
 • Defineste si sustine implementarea strategiilor de securitate cibernetica pentru a creste relizienta și securitatea sistemelor IT, proiectelor și datelor organizației;
 • Planifica si coordoneaza auditurile de securitate cibernetica, testele de penetrare si raspunsul la amenintari si incidente de securitate cibernetica;
 • Se implica si ofera suport in implementarea si integrarea de noi sisteme IT si OT cu componenta digitala pentru a asigura alinierea cu politicile de securitate cibernetica;
 • Coordoneaza procesul de evaluare a pregătirii personalului in materie de conștientizare a securității cibernetice, verifică implementeaza protocoalele, metodologi și proceduri asociate;
 • Planifica alocarile bugetare și realizeaza previziuni financiare asociate domeniului securitate cibernetica;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Expert la Departamentul Risc Management – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare de lunga durata, profil/specializare: informatică/ calculatoare/ automatică/ electronică/ cibernetică/ telecomunicatii/ matematica informatica;
 • Minim 2 ani experiență în domeniul IT;
 • Cunostinte in managementul afacerilor, in managementul riscului de securitate a informatiilor si in realizarea/implementarea de strategii de securitate cibernetica;
 • Cunoasterea standardelor de securitate din industrie, precum NIST, ISO, SANS, COBIT, etc.;
 • Cunostinte privind modelele de guvernanta a proceselor si echipelor de securitate cibernetica;
 • Cunoasterea reglementarilor actuale privind confidentialitatea datelor, inclusiv GDPR si reglementari nationale;
 • Cunostinte pentru realizarea analizei de impact asupra business-ului pe care operațiunile infosec îl au asupra organizației;
 • Cunostinte privind dezvoltarea de arhitecturi de securitate cibernetica si evaluarea acestora;
 • Cunostinte modele de operare a centrelor de monitorizare a securitate cibernetice si coordonarea raspunsului la incidente de securitate cibernetica;
 • Cunostinte privind implementarea de masuri pentru asigurarea Business Continuity si Disaster Recovery;
 • Cunostinte despre sistemele de operare, virtualizare, modele de retele informatice;
 • Cunoștințe specifice legate de standardul de management al Riscului ISO 31000;
 • Cunoștințe specifice legate de Standardul 8 din OSGG 600/2018;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitate de specialitate, masterat de specialitate;
 • Detinerea de certificari si cursuri in domeniul securitatii cibernetice precum: SANS GRID, SANS GREM, CISSP, CISA, CISM, SANS GCFA, ISO27001 Lead Auditor;
 • Minim 5 ani experiență în domeniul securitate cibernetica.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 15.03.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.03.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter