01-03-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa 2 posturi de masinist turbine la CHE Raul Alb - SH Hateg - 09.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 09.03.2021 ora 10:00, proba practica, cu recrutare internă si externă, pentru ocuparea pe durata determinata a 2 posturi de MASINIST TURBINE la CHE RAUL ALB – Atelier Exploatare Cerna-Belareca – UHE Caransebes - SH Hațeg (un post pe perioada determinata de 9 luni si un post pe periodata determinata de 6 luni).

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la CHE RAUL ALB:

  • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
  • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea posturilor de masinist turbine la CHE Raul Alb, sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent scoala profesionala

- Calificare în meseria de mecanic sau electromecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice si hidrotehnice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor hidromecanice si hidrotehnice

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;

- Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Cazier judiciar
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea posturilor de muncitor va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de muncitor este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg si UHE Caransebes, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 09.03.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 08.03.2021, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau UHE Caransebes, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter