22-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la Stația Pompe, Stația 110 kV Gâlceag, 1 electrician instalatii baraj la Baraj Tău, 1 electrician servicii interne la CHE Săsciori secția Expl. Șugag-SH Sebes-07.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str.Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 07.10.2020 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea 1 POST DE ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Stația Pompe, Stația 110 kV Gâlceag din Sectia Exploatare Gâlceag, 1 POST DE ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Tău din Sectia Exploatare Șugag si 1 POST DE ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Săsciori Secția Exploatare Șugag din cadrul SH Sebeş

 

Responsabilități principale pentru ocuparea POSTULUI DE ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Stația Pompe, Stația 110 kV Gâlceag din Sectia Exploatare Gâlceag din cadrul SH Sebeş sunt:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranţa a instalaţiilor deservite din SPG, staţii electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalaţilor auxiliare din SPG

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea POSTULUI DE ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Stația Pompe, Stația 110 kV Gâlceag din Sectia Exploatare Gâlceag din cadrul SH Sebeş sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Experienta de minimum 2 ani in instalatiile Hidroelectrica

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare

- Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri)    

- Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

- atestat agent de securitate

Responsabilități principale pentru ocuparea POSTULUI DE ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Tău din Sectia Exploatare Șugag din cadrul SH Sebeş sunt:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraj, statie electrică. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru POSTULUI DE ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Tău din Sectia Exploatare Șugag din cadrul SH Sebeş sunt:

Condiții obligatorii:

Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, instructiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare

- Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Studii medii (liceu, şcoala de maiştri)    

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și statii electrice s.a.;

- Minim 3 ani vechime experiență în profesia de electrician, energetician asau electromecanic;

 

Responsabilități principale pentru ocuparea POSTULUI DE ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Săsciori secția Exploatare Șugag din cadrul SH Sebeş sunt:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea POSTULUI DE ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Săsciori secția Exploatare Șugag din cadrul SH Sebeş sunt:

Condiții obligatorii:

-Minimum absolvent de scoala profesionala;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu, şcoala de maiştri)    

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și statii electrice s.a.;

- Minim 3 ani vechime experiență în profesia de electrician, energetician sau electromecanic;

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ, ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ, ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, constă în:

  • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrican șef tură , electrician instalații baraj, electrician servicii interne, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 08.10.2020

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.10.2020, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter