11-03-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de gestionar depozit la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Sebeș - 30.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - S.H. Sebes organizează organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 30.03.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea  unui post de GESTIONAR DEPOZIT la SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUIS.H. Sebeș.

 

Responsabilități principale:

Gestionarea si conservarea in conditiile prevazute de legislatie a materialelor, pieselor si echipamentelor aflate in depozitul Sebes;

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de gestionar depozit la SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI din cadrul SH Sebes sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Absolvent de liceu (cu diploma de bacalaureat);
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Minim 1 an în gestionarea stocurilor, activitatea de organizare a bunurilor materiale în depozit (sau activități similare);
 • Cunoasterea documentelor de gestiune financiar-contabile si operatiunilor de inregistrare in evidenta contabila primara ;
 • Cunoasterea legislatiei gestiunii bunurilor materiale in vigoare ;
 • Cunostinte de operare PC (MS Office)

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Liceu economic;
 • Cursuri de pregătire și/sau perfecționare de gestiunea stocurilor și legislatia în domeniu;
 • cunoștințe de operare în aplicaţia informatică contabilă SAP Operare în aplicaţia informatică contabilă SAP.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSUI:

Concursul pentru ocuparea postului de gestionar depozit constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de gestionar depozit  este 8,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 31.03.2021.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concursu se vor depune până în data de 29.03.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter