29-07-2020

Anunt concurs recrutare externa si interna 2 mașinist turbine la Stația de Pompe Săcuieu si 1 electrician cameră de comandă, la CHE Munteni/Secția Expl Remeți-Munteni/UHE Oradea– SH Cluj – 17.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 17.08.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • două posturi de mașinist turbine, pe durată nedeterminată, la Stația de Pompe Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj
 • un post de electrician cameră de comandă, pe durată nedeterminată, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de mașinist turbine:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind echipamentele și instalaţiile energetice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe generale de hidraulică, mașini și acționări hidrauluice;

- Cunoștințe generale privind funcționarea centralelor hidroelectrice, părți componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

- Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

- Minim 2 ani în activitatea de exploatare.

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de electrician cameră de comandă:

- Deservirea centralei în condiții de siguranță în vederea producerii de energie electrică la parametrii de calitate ceruți;

- Supravegherea instalațiilor, notarea parametrilor de funcționare în evidențele operative aferente zonei de deservire și interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali; efectuează manevre în instalații conform RGM; efectuează ronduri în instalații conform graficelor de rond; execută verificări profilactice conform graficelor de verificări profilactice; asigură luarea măsurilor tehnice de securitate și sănătate în muncă la instalațiile la care se vor executa lucrări.

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician cameră de comandă sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

- Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

- Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, respectiv electrician cameră de comandă constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine, respectiv electrician cameră de comandă este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 19.08.2020.

Candidații declarați admisi pentru postul de mașinist turbine la Stația de Pompe Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj și pentru postul de electrician cameră de comandă la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj vor începe activitatea pe post la data vacantării posturilor.

 MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 14.08.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter