25-01-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de electrician camera de comandă la CHE Mariselu/Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj- 16.02.202

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 16.02.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA, pe durata nedeterminata,  la CHE Mariselu /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională in domeniul electric;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Experienta de minim 1 an in centrale hidroelectrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri)/superioare de specialitate in domeniul electric;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Minimum ANRE II A, II B;
 • Minimum 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

      

  DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician camera de comanda consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician camera de comanda este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 17.02.2023.

 Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.02.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter