04-03-2021

Anunt proba practică cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni - 2 electrician instalatii baraj la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj – 11.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 11.03.2021, ora 10:00, proba practica, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a 2 posturi de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ , pe durată determinată, de 6 luni, la BARAJ FANTANELE, CAPTARE SECUNDARA RACATAU /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ  la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ  la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent şcoală profesională;

-Calificare in meseria de electrician sau electromecanic

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

- Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.           

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazierul judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea posturilor de electrician instalatii baraj va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de 6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalatii baraj este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 12.03.2021.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

  • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 10.03.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter