13-06-2023

Anunț interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de Expert la Serviciul Accesare Fonduri Europene - Executiv Hidroelectrica S.A. - 22.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de  22.06.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de Expert la Serviciul Accesare Fonduri Europene - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitatile principale pentru ocuparea postului de Expert la Serviciul Accesare Fonduri Europene - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Identificarea, monitorizarea si analiza instrumentelor de finanțare disponibile pentru proiectele prioritare ale societatii si coordonarea intocmirii documentatiei in vederea accesarii acestora;
 • Asigurare consultanta si suport pentru realizarea de proiecte finantabile din diverse programe de finantare;
  • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de de Expert la Serviciul Accesare Fonduri Europene - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice (inginer)/ economice / juridice;
 • Curs de formare profesionala în domeniul accesarii fondurilor europene;
 • Minim 5 ani experienta profesionala; minim 3 ani experienta in domeniul accesarii fondurilor europene;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoştinţe generale privind producerea energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunoştinţe generale în domeniul reglementărilor economice;
 • Cunoaşterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoştinţe de limba engleză, nivel avansat;
 • Cunostinte de management;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare PC şi de programe informatice (Word, Excel, PowerPoint etc);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare, master în domeniul economic;
 • Cunoaşterea a cel putin unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel mediu).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 23.06.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 21.06.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter