18-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de electrician instalatii baraj la CHE Oesti si CHE Cerbureni - Sectia Exploatare Curtea de Arges - SH Curtea de Arges - 06.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 06.09.2021, ora 10:00 , concurs cu recrutare INTERNĂ şi EXTERNĂ pentru ocuparea  a doua posturi de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ  pe durata nedeterminata la CHE Oeşti/ Secţia Exploatare Curtea de Argeş şi la punctul de lucru  CHE Cerbureni/CHE Albeşti-CHE Cerbureni / Secţia Exploatare Curtea de Argeş - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare,conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalaţii baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: Minim absolvent scoală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Autorizare cf. legislatiei in vigoare
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente,proceduri, instrucţiuni in domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit:  

 • Studii:absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri)
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul energetic;
 • Electrician autorizat ANRE
 • Experienţa: 1 an

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI :

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile  pentru ocuparea posturilor  de electrician instalaţii baraj  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician instalaţii baraj  este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 07.09.2021. 

Ocuparea posturilor se va face in ordinea notelor si a optiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 03.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

 

Abonati-va la newsletter