28-02-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durata determinata de 6 luni - Manager Departament la Departament Risc Management - Executiv Hidroelectrica S.A. – 12.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 12.03.2020, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de Manager Departament – Departament Risc Management – Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Gestionează managementul riscurilor asociate tuturor proceselor din cadrul societății (procese de bază, procese suport și procese de management);
 • Managerul Departamentului Risc Management este responsabil pentru stabilirea strategiei de Risc Management la nivelul societății;
 • Procedurarea, implementarea și imbunătățirea continuă a activităților specifice procesului de Risc Management;
 • Continuarea proiectului privind implementarea managementului riscului in cadrul Hidroelectrica;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, conform procedurilor interne ale Hidroelectrica”.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de Manager Departament – Departament Risc Management – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare economice, tehnice, juridice, matematica si informatica sau alte studii superioare;
 • Cursuri de formare profesionala în domeniul managementului;
 • Minimum 2 ani experiență profesională in domeniul risc management;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Fluență în limba engleză;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master in domeniul managementul riscului;
 • Doctorat în domeniul de activitate (ex. Managementul Riscurilor);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul risc management;
 • Experienta in implementarea si certificarea sistemelor de management al riscului;
 • Cunoașterea de limbi străine de circulație internațională;
 • Cunoaștere programe de tip @Risk sau echivalent.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Manager Departament va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Manager Departament este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 13.03.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 11.03.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter