16-07-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist servicii auxiliare la Sectia Operare Centrala PF I si 1 masinist servicii auxiliare la Sectia Operare Centrala PF II - profilaxie si intretinere centrala - S.H. Portile de Fier- 31.07.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I. Ghe. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți în data de 31.07.2019, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea unui post de mașinist servicii auxiliare la Secția Operare Centrală PF I – profilaxie și întreținere instalații centrală  – SH Porțile de Fier și a unui post de mașinist servicii auxiliare la Secția Operare Centrală PF II – profilaxie și întreținere instalații centrală - UHE Porțile de Fier II – SH Porțile de Fier.

Responsabilităţile principale ale posturilor de mașinist servicii auxiliare sunt:

 • Execută lucrări profilactice, de mentenanță de mică amploare și lucrări accidentale (corective) la instalațiile din zona de deservire, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile primite și regulamentele în vigoare.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de mașinist servicii auxiliare la  Secția Operare Centrală PF I – profilaxie și întreținere instalații centrală  – SH Porțile de Fier și a unui post de mașinist servicii auxiliare la  Secția Operare Centrală PF II – profilaxie și întreținere instalații centrală - UHE Porțile de Fier II – SH Porțile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil mecanic, lăcătuș mecanic, mecanic întreținere și reparații utilaje, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro-Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Minim 2 ani de experiență în sectorul energetic;
 • Competențe minimale privind utilizarea calculatorului.

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist servicii auxiliare constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea pe posturile de mașinist servicii auxiliare este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic)  în data de 02.08.2019.

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 30.07.2019, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608.

Abonati-va la newsletter