23-11-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida și la U.H.E. Bacău - S.H. Bistriţa - 13.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 13.12.2022, ora 10.00, concursuri cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida și a unui post de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții, cu loc de muncă la U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

 • realizarea urmăririi curente și speciale a contrucțiilor hidrotehnice la CHE Vânători.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii

 • Studii gimnaziale;
 • Cunoştinţe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoaștințe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuție a măsurătorilor, principii de funcționare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Liceu profil tehnic;
 • Curs agent hidrotehnic;
 • 1 an experiență în domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții, cu loc de muncă la U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • realizarea urmăririi curente și speciale a contrucțiilor hidrotehnice la CHE Movileni.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii

 • Studii gimnaziale;
 • Cunoştinţe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoaștințe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuție a măsurătorilor, principii de funcționare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Liceu profil tehnic;
 • Curs agent hidrotehnic;
 • 1 an experiență în domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR

Concursurile pentru ocuparea posturilor de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de agent hidrotehnic este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicat (prin afișare la sediul S.H. Bistrița/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 14.12.2022. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 12.12.2022, ora 12.00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Biroul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185

Abonati-va la newsletter