16-11-2022

Anunt probă practică cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea pe durată determinata de 6 luni, a postului de primitor distribuitor la Serviciul Administrarea Patrimoniului – cu loc de munca la UHE Sibiu - SH Sebes- 25.11.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str. Rahova, nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 25.11.2022 începând cu ora 10.00, PROBA PRACTICA cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durată pe durată determinată de 6 luni a unui post de PRIMITOR DISTRIBUITOR  la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de muncă la UHE Sibiu - SH Sebes.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Gestionarea si conservarea in conditiile prevazute de legislatie a materialelor, pieselor si echipamentelor aflate in  depozitul Avrig.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului PRIMITOR DISTRIBUITOR sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Autorizare stivuitorist valabilă;

- Experiență de minim 3 ani in în activitatea de stivuitorist și minim 1 an în activitate aferentă depozitelor de materiale, gestiune sau activități similare;

  • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
  • Cunostinte privind circuitul informational al documentelor;

- Cunoaşterea reglementărilor Hidroelectrica SA în domeniul său de activitate ;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit: -

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA

  • Fișă de înscriere;
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
  • Copia CI;
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
  • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
  • Cazierul judiciar  (se solicita pentru consultare*)
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULARE PROBA PRACTICĂ

Proba practică pentru ocuparea postului de primitor distribuitor  va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de  primitor distribuitor  este 7,00.

Rezultatele la proba practică  vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 28.11.2022

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practica are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 24.11.2022, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş și UHE Sibiu, la telefoanele 0258.806442 sau 0269.202315.

Abonati-va la newsletter