13-06-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Consilier Juridic la Biroul Activitati Corporative si 1 post de Consilier Juridic la Biroul Consultanta din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic - 29.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 29.06.2023, ora 10:00 concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post de Consilier Juridic la Biroul Activitati Corporative si unui post de Consilier Juridic la Biroul Consultanta din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic- Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic la Biroul Activitati Corporative si unui post Consilier Juridic la Biroul Consultanta din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • In principal, acordarea de consultanta juridica;
 • In secundar, reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati comerciale cu care compania relationeaza;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic Biroul Activitati Corporative si unui post de Consilier Juridic Biroul Consultanta din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare juridice;
 • Minim 5 ani experienta in drept civil si comercial/ in drept societar/ in dreptul muncii/ in achizitii publice/ in drept bancar si financiar/ in relatii institutionale;
 • Cunoasterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a proceselor operationale din cadrul companiei;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate al companiei, inclusiv a reglementarilor secundare din domeniul energetic;
 • Cunostinte de drept societar si guvernanta corporativa, drept civil, dreptul muncii, drept comercial, drept penal, drept procesual civil si penal, drept administrativ si constitutional;
 • Acordarea de consultanta juridica eficienta si la obiect, in conformitate cu solicitarile si informatiile primite;
 • Cunostinte de operare PC: Word, Excel;
 • Cunostinte de limba engleza - avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Studii postuniversitare in domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;
 • Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Cunoasterea a doua limbi straine.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar (se prezinta doar pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Consilier juridic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Consilier juridic este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 30.06.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.06.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

 

Tematica și bibliografia

pentru concursul din data de 29.06.2023 în vederea ocupării

a 1 post de Consilier Juridic la Biroul Activitati Corporative si 1 post de Consilier Juridic la Biroul Consultanta din cadrul Serviciului Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic- Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Bibliografie:

 1. Noul Cod Civil;
 2. Noul Cod de Procedura Civila;
 3. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003);
 4. Legea nr. 31/1990 a Societatirlor;

Tematica:

 1. Noul Cod Civil ( Executarea obligatiilor; Contractul de mandat; Propietatea publica; Prescriptia Extinctiva, decaderea si calculul termenelor);
 2. Noul Cod de Procedura Civila ( Procedura Contencioasa- Procedura in fata primei instante, Caile de atac; Executarea silita – art. 622 - art. 725).
 3. Codul Muncii ( Contractul Individual de Munca; Conflictele de Munca – Raspunderea Disciplinara si Raspunderea Patrimoniala);
 4. Legea nr. 31/1990 ( Titlul III – Functionarea Societatilor – Cap. IV Societatile de actiuni; Titlul IV – Modificarea Actului Constitutiv).

Abonati-va la newsletter