17-02-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer - Serv. Acces Rețea-Executiv Hidroelectrica S.A.-09.03.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 09.03.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de inginer la Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice de acces la retea pentru consumatorii racordati la instalatiile care apartin Hidroelectrica;
 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice de racordare la instalatiile aflate in proprietatea Hidroelectrica, cu respectarea prevederilor legale;
 • Inventarierea avizelor tehnice de racordare pentru locurile de producere/consum ale Hidroelectrica;
 • Inventarierea retelelor de distributie aflate in proprietatea Hidroelectrica;
 • Inventarierea grupurilor de masura aflate in proprietatea Hidroelectrica;
 • Urmarirea și verificarea lucrărilor de mentenanţă la instalatiile de distributie ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., cuprinse în programele de mentenanţă
 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice schimbului de energie livrata/consumata de catre Hidroelectrica cu operatorii de distributie si transport;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer – Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare tehnice, profil/specializare: energetica, hidroenergetica, electroenergetica, energetica industriala, electrotehnica, inginerie electrica sau similar;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  10.03.2022.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 08.03.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter