14-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer - Serviciu Acces Retea - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Hațeg - 29.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 29.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de inginer la Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg :

 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice serviciilor de distributie si de acces la retea pentru clientii racordati la instalatiile care apartin Hidroelectrica;
 • Asigurarea desfasurarii activitatiilor specifice schimbului de energie livrata/consumata de catre Hidroelectrica cu operatorii de distributie si transport;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer – Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare tehnice, profil/specializare: energetica, hidroenergetica, electroenergetica, energetica industriala, electrotehnica, inginerie electrica sau similar;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte privind exploatarea si intretinerea instalatiilor de distributie, administrarea grupurilor de masura, amenajarile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 30.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.09.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter