04-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de economist la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 21.03.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, , in data de 21.03.2022, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a doua posturi de economist la Serviciul Derulare Facturare  in cadrul Departamentului Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea posturilor de economist - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Emiterea facturilor pentru încasarea contravalorii energiei electrice livrate la clientii finali;
 • Prelucrearea si inregistrarea financiara a fisierelor primite de la banci cu incasarile de pe canale alternative;
 • Derularea Mandatelor de Direct Debit a clientilor cu contracte de furnizare;
 • Realizarea compensarilor financiare a clientilor;
 • Urmarirea creantelor si notificarea clientilor;
 • Comunicarea noilor oferte de pret cu clientii;
 • Comunicarea diverselor informatii in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru primul post de economist - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice, profil/specializare: cibernetica economica/ cibernetica si statistica/ planificare si cibernetica economica/ cibernetica, statistica si informatica economica sau similar;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea financiar contabila;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Experiență privind operațiuni de trezorerie în cadrul unei companii comerciale sau bancare;
 • Experiență în analiza pozițiilor monetare;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC;
 • MS Excel nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Derulare contracte, activitate de furnizare, domeniul bancar;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat;
 • Cunostinte VBA si POWER QUERY.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru al doilea post de economist - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea financiar contabila;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Experiență privind operațiuni de trezorerie în cadrul unei companii comerciale sau bancare;
 • Experiență în analiza pozițiilor monetare;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC;
 • MS Excel nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare economice, profil/specializare: cibernetica economica/ cibernetica si statistica/ planificare si cibernetica economica/ cibernetica, statistica si informatica economica sau similar;
 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Derulare contracte, activitate de furnizare, domeniul bancar;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat;
 • Cunostinte VBA si POWER QUERY.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  posturilor de economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 22.03.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.03.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.09 si 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter