27-08-2019

Anunt concurs recrutare externa si interna 1 inginer la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Hateg - 11.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 11.09.2019 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de inginer, pe durata nedeterminata, la Serviciul Mentenanta Echipamente din cadrul S.H. Hateg.

 RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Aplica politica managementului Hidroelectrica privind mentenanta activelor de producere a energiei  electrice in sucursala;
 • Asigura efectuarea mentenantei la echipamentele, instalatiile hidroenergetice ale sucursalei conform cartilor tehnice, a reglementarilor legale in vigoare, a normelor si reglementarilor stabilite la nivel de Societate privind activitatea de mentenanta;
 • Programeaza si promoveaza lucrarile (fizic si valoric) pentru echipamentele si instalatiile din sucursala, in conformitate cu reglementarile in vigoare, cu programul anual de mentenanta echipamente in limita bugetului de mentenanta aprobat;
 • Monitorizeaza si analizeaza costurile activitatii de mentenanta echipamente.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Mentenanta Echipamente din cadrul S.H. Hateg, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată;
 • Specialitate: energetica, hidroenergetica, electroenergetica, electrician, automatist, electronist, electrotehnist, electromecanic, mecanic ;
 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, cunoştinţe teoretice şi practice privind exploatarea si mentenanta instalaţiilor si echipamentelor hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Cunoștințe privind proceduri de contractare si derulare contracte;
 • Cunoaștinte generale privind managementul societatii comerciale, legislația in domeniul de activitate;
 • Cunostinte IT (operare-MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Masterat;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de formare profesionala in domeniul de activitate;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate
 • Responsabil tehnic cu executia;
 • Manager de proiect;
 • Experienta in activitatea de mentenanta sau exploatare a centralelor hidroelectrice;
 • O limbă străină de circulație internațională la nivel mediu;
 • Expertiza in activitatea de montaj si punere in functiune a echipamentelor din centralele hidroelectrice.

 DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefon)  în data de 16.09.2019. 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.09.2019 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005

Abonati-va la newsletter