31-05-2023

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 6 luni , 1 post de referent de specialitate la Serviciul Infrastructuri Critice - Dep. Securitate, Infrastructuri Critice si Situatii de Urgenta - Executiv S.A. - 15.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 15.06.2023, ora 10:00 interviu, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de referent de specialitate la Serviciul  Infrastructuri  Critice - Departament Securitate, Infrastructuri Critice si Situatii de Urgenta - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de referent de specialitate la Serviciul  Infrastructuri  Critice - Departament Securitate, Infrastructuri Critice si Situatii de Urgenta - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Aplicarea si actualizarea permanenta a planului de masuri elaborat la nivelul autoritatii publice responsabile, respectiv a PSO (planuri de securitate ale operatorilor de infrastructura critica);
 • Realizarea de lucrări specifice activității de infrastructuri critice;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de referent de specialitate la Serviciul  Infrastructuri  Critice - Departament Securitate, Infrastructuri Critice si Situatii de Urgenta - Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare;
 • Minim 10 ani vechime in munca;
 • Cunoașterea legislatiei în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale;
 • Principii de Siguranta si Securitate publica;
 • Cunoasterea echipamentelor relevante, politicilor, procedurilor si strategiilor de promovare eficace a operatiunilor de securitate locala si nationala pentru protectia persoanelor, datelor, proprietatii si institutiilor;
 • Cunoștinte operare PC;
 • Cunosterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat, doctorat in domeniul de activitate;
 • Curs postuniversitar in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare în domeniul de activitate;
 • Cunosterea limbii engleze la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de referent de specialitate va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de referent de specialitate este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 16.06.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 14.06.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter