29-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Agent Hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii, cu loc de munca la UHE Sibiu - SH Sebes - 15.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 15.07.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatorului post:

- AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș cu loc de munca la UHE Sibiu.

Responsabilități principale:

-Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la C.H.E Voila.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș cu loc de munca la UHE Sibiu sunt:

Condiții obligatorii:

-Cel puțin scoala profesională;

-Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;

-Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;                                                              

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Specializare în domeniul construcțiilor;

-Liceu profil tehnic;

-Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate

-1 an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice  

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de  agent hidrotehnic constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postului de  agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 16.07.2021.

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.07.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş / UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter