17-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 asistent manager – Serviciul Administrarea Patrimoniului -SH Ramnicu Valcea-05.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Hidroelectrica București, blvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, București, în data de 05.07.2021 ora 10:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului ASISTENT MANAGER – SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 

- Asigurarea fluxului informațional, în dublu sens, între sucursală și clienții externi precum și între compartimentele funcționale, Secții de Exploatare, Sucursala, UHE Dorin Pavel și UHE Slatina.

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de asistent manager, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Studii medii sau superioare;
 • Minim 2 ani în activitatea de secretariat;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de secretariat;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, SU si Mediu;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC sau de folosire a programelor de operare informatice și a resurselor de documentare multimedia;
 • Comunicare și stabilirea relațiilor cu terți;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare).

 

Condiții de dorit:

 • Operare Microsoft Office;
 • Cunoștințe minime pentru o limbă străină de circulație internațională.

 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de asistent manager constă în:

 • probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • interviu – pondere 30% din nota finală;

nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de asistent manager este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea/ pe site-ul societății /prin publicare pe intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 06.07.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.07.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter