02-02-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni - Expert (Fuziuni si Achizitii - M&A) la Serviciul Afaceri Corporative - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv Hidroelectrica S.A. - 10.02.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 10.02.2021, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni a postului de Expert (Fuziuni și Achiziții - M&A) la Serviciul Afaceri Corporative - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale:

 • Analiza pieței și identificarea unor ţinte de achiziţii care pot aduce un avantaj competitiv companiei, fundamentarea oportunităților, realizarea de analize diagnostic și derularea procesului de M&A până la finalizarea tranzacției și stabilirea modului de integrare a noilor achiziții în cadrul companiei;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de Expert (Fuziuni și Achiziții - M&A) la Serviciul Afaceri Corporative - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de specialitate economice sau tehnice, cu diplomă de licență;
 • Experiență în muncă de minimum 5 ani;
 • Minimum 3 ani experienţă profesională în domeniul fuziuni si achizitii (M&A), pe o poziție similară;
 • Derularea a cel puțin 1 proiect de fuziuni și achiziții;
 • Cunoașterea pieței de energie și a reglementărilor în domeniul energiei electrice;
 • Cunoașterea pieței de M&A și a mecanismelor financiare utilizate;
 • Cunoștinte aprofundate de analiză financiară și analiză de profitabilitate;
 • Cunoștințe aprofundate în domeniul reglementărilor financiare;
 • Cunoștințe de contabilitate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor aferente postului;
 • Buna ințelegere a aspectelor de business;
 • Cunoștințe foarte bune ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word, MS Project)
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • MBA constituie un avantaj;
 • Master/ Studii postuniversitare în domeniul economic;
 • Cursuri de specializare în domeniul M&A;
 • Experință în alt domeniu financiar relevant;
 • Derularea a cel puțin 3 proiecte de fuziuni și achiziții, inclusiv prezentarea de recomandări de la angajatori privind rezultatele obținute în aceste proiecte ca expert fuziuni și achiziții;
 • Participarea în proiecte de consultanța de management, restructurare, elaborarea planurilor de afaceri și modelare financiară;
 • Cunoașterea unor programe aprofundate de analiză financiară.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 11.02.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data 09.02.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter