03-06-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 1 an, 1 post de operator MHC/CHE-mp la CHEMP Valea Cracului 3 - Formatia MHC - Sectia Exploatare Strei- SH Hateg - 15.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 15.06.2021 ora 10:00, proba practica cu recrutare internă si externă pentru ocuparea, pe durata determinata de 1 an, 1 post de operator MHC/CHE-mp la CHEMP VALEA CRACULUI 3 – Formatia MHC - Secția Exploatare Strei - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente CHEMP Valea Cracului 3 si MHC Zeicani (functionare in regim automat), în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Ocazional, poate efectua serviciul operativ de tura in urmatoarele puncte de lucru din cadrul Formatiei MHC, similare din punct de vedere tehnic si functional cu CHEMP Valea Cracului 3: CHEMP Baru Mare, CHEMP Godeanu I, CHEMP Godeanu II avand obligatiile, atributiile si responsabilitatile inscrise in fisa de post;
 • Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale si statii electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescripții energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic;
 • Experienta de minimum 3 ani in profesia de electrician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de operator MHC/CHE-mp este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 16.06.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 14.06.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter