19-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 proiectanti (constructii civile/hidrotehnice), 1 proiectant (instalatii, HVAC) si1 inginer (constructii civile/hidrotehnice) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.- 15-16.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează concurs cu recrutare interna si externa, la data de 15.09.2021, ora 10:00 - proba scrisa si in datele 15 - 16.09.2021 – interviu, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi, astfel :

 • 2 posturi de proiectant (constructii civile/constructii hidrotehnice) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 1 post de proiectant (instalatii, HVAC) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.;
 • 1 post de inginer (constructii civile/ hidrotehnice) la Departamentul Proiectare Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru 2 posturi de proiectant (constructii civile/constructii hidrotehnice) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de proiectant (constructii civile/constructii hidrotehnice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil: constructii civile, industriale si agricole, constructii hidrotehnice sau similare;
 • Minim 3 ani experiență în proiectare;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea constructiilor civile / industriale / hidrotehnice care reprezinta obiecte in amenajarile hidroelectrice ( cladire centrala, bloc tehnic, casa de vane, etc);
 • Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect (AutoCad);
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru constructii conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare (A1, A2);
 • Sa fi lucrat minim 5 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

Responsabilitati principale pentru postul de proiectant (instalatii, HVAC) la Departamentul Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor economice care apartin documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice, echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de proiectant (instalatii, HVAC)  la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil: instalatii pentru constructii sau similare;
 • Minim 3 ani experiență în proiectare;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind instalatiile aferente centralelor hidroelectrice: ventilatie , aer conditionat, sanitare, electrice ( iluminat si alimentare consumatori);
 • Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect (AutoCad)  și cunoștințe de desen tehnic;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru constructii, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ( domeniu: Is, C,D);
 • Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu;

 

Responsabilitati principale pentru postul de inginer (constructii civile/hidrotehnice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer (constructii civile/hidrotehnice) la Departamentul Proiectare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil: constructii civile, industriale si agricole, constructii hidrotehnice sau similare;
 • Minim 3 ani experiență in domeniul constructiilor civile, constructiilor industriale sau constructiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea constructiilor civile / industriale / hidrotehnice care reprezinta obiecte in amenajarile hidroelectrice ( cladire centrala, bloc tehnic, casa de vane, etc);
 • Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect (AutoCad);
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru constructii conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare  (A1, A2);
 • Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
 • Cunostințe de limba engleza nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de proiectant si inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţiile de proiectant si inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății/prin e-mail sau telefonic) la data de 17.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.09.2021, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter