15-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de INGINER la SERVICIUL MANAGEMENT ENERGETIC DISPECERAT - S.H. Curtea de Arges - 04.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 04.05.2022, ora 10:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de inginer, pe durata nedeterminata,  la Serviciul Management Energetic Dispecerat din cadrul  SH Curtea de Argeş; 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Stabilirea propunerilor de programe de functionare ale amenajarilor sucursalei in scopul utilizarii optime a potentialului hidroenergetic, urmarirea realizării programului zilnic de funcţionare aprobat, corelat cu dispoziţiile de dispecer și comenzi HE ;
 • Gestionarea cererilor de retragere din exploatare ale instalaţiilor si echipamentelor ;
 • Elaborarea schemelor normale si a convenţiilor de exploatare (retea electrica);
 • Colectarea, inregistrarea si prelucrarea zilnica a datelor- Asigurarea efectuarii schimbului de energie electrica produsa, cu partenerii de schimb, din zona de licenta ;
 • Gestionarea resurselor de apa, a productiei si consumului  de energie electrica, in relatia cu ANAR- ABA si cu societatile de transport si distributie a energiei electrice ;
 • Redactarea si transmiterea rapoartelor de sinteza la Hidroelectrica si mentinerea bazei de date aferente productiei si exploatarii resursei de apa ;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice în specialitatea: energetică, hidroenergetica,centrale hidroelectrice,
 • Experienta:minim 2 ani experiență în domeniul energetic ; 
 • Cunoaşterea activitatii de programare-ofertare a  productiei de energiei electrice;
 • Cunoaşterea procesului de producere a energiei electrice si a instalaţiilor din centrale;
 • Cunoasterea reglementarilor in vigoare privind regimurile de funcţionare si retragerea/redarea in exploatare a echipamentelor;
 • Elaborarea rapoartelor de exploatare si a rapoartelor de sinteza periodice;
 • Cunoaşterea legislatiei, actelor normative si a reglementarilor specifice activitatii;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office, AutoCAD, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Studii: Cursuri de formare în domeniul pieţei de energie;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI :

Concursul pentru ocuparea postului de inginer  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 05.05.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.05.2022, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter