09-10-2020

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii - SH Ramnicu Valcea - 27.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 27.10.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de INGINER – SERVICIUL UCCH ŞI MENTENANŢĂ CONSTRUCŢII DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea intervențiilor asupra construcțiilor hidrotehnice pentru menținerea sau readucerea lor la parametrii inițiali de exploatare;
 • Întocmirea documentațiilor tehnico-economice care nu necesită proiectare pentru realizarea intervențiilor asupra construcțiilor hidrotehnice, în baza solicitării șefului ierarhic;
 • Programarea, lansarea și urmărirea ca responsabil de contract/comandă a lucrărilor de mentenanță construcții conform reglementărilor legale;
 • Analiza stării tehnice a construcțiilor hidrotehnice;
 • Întocmirea programului anual de mentenanță la construcții hidrotehnice pentru SH Râmnicu Vâlcea;
 • Utilizarea eficientă a bugetului aprobat pentru activitatea de mentenanță construcții SH Râmnicu Vâlcea;
 • Urmărirea realizării planului fizic și valoric aprobat pentru activitatea de mentenanță construcții din SH Râmnicu Vâlcea - Amenajarea LOTRU;
 • Gestionarea problematicii legată de relația cu terții, solicitanți de avize pentru extragere balast din zona lucrărilor administrate de SH Râmnicu Vâlcea;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Studii Superioare tehnice – profil: construcții civile si industriale; construcții hidrotehnice;
 • Atestat diriginte de șantier;
 • Minim 5 ani experiența pe funcția de inginer in domeniul construcțiilor hidrotehnice, construcțiilor civile și industriale si hidroenergetic (proiectare/ execuție/ urmărire comportare/ mentenanța/ investiții);
 • Cunoașterea amenajărilor hidroenergetice din administrarea S.H. Râmnicu Valcea;
 • Cunoașterea reglementărilor, prescripțiilor și regulamentelor privind urmărirea, realizarea și recepția lucrărilor de mentenanță la construcțiile din amenajările hidroenergetice;
 • Cunoașterea regulamentelor și prescripțiilor energetice privind exploatarea echipamentelor /instalațiilor/ construcțiilor din amenajările hidroelectrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu.
 • Cunoașterea reglementarilor legale in domeniu;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office, WinDocDeviz);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

-Masterat/ cursuri postuniversitare in domeniul tehnic;

-Cursuri de perfecționare în domeniul activității desfășurate.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Atestat diriginte de șantier;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Cazier judiciar;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 28.10.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.10.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter