05-04-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de conducător auto la Serviciul Parc Auto(1 post cu loc de munca la SH Rm. Vâlcea si 1 post cu loc de munca la UHE Dorin Pavel)-Departament Management Logistic-Executiv Hidroelectrica SA- 27.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 27.04.2023 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua posturi de conducător auto la Serviciul Parc Auto (1 post cu loc de munca la SH Rm. Vâlcea si 1 post cu loc de munca la UHE Dorin Pavel) - Departament Management Logistic - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Asigurarea transportului personalului SH Rm. Vâlcea în condiții de siguranță, cu autovehicule din dotarea SH Rm. Vâlcea.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de conducător auto, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Conducător auto profesionist cu permis de conducere categoriile B, C, D si E;
 • Atestat pregătire profesională pentru transport rutier public persoane si marfa ;
 • Minim 3 ani experiență pe un post de conducător auto/șofer;
 • Cunoașterea legislației rutiere în vigoare;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea postului;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, SU si Mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Atestat profesional ADR;
 • Atestat transport marfa CPC;
 • Autorizație ISCIR pentru stivuitorist;
 • Minim 5 ani experiență pe un post de conducător auto/șofer.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de conducător auto, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 100% din nota finală;

Nota minimă pentru angajare pe posturile de conducător auto este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii/intranet-ul societății / prin e-mail sau telefon la data de  28.04.2023.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.04.2023, orele 12:00 la Serviciul Dezvoltare Organizațională din cadrul Executiv Hidroelectrica SA sau la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0250/805.116.”

 

Abonati-va la newsletter