15-11-2021

​Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de magaziner la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de munca la UHE Buzau- SH Curtea de Argeş - 02.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 02.12.2021, ora 11:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de magaziner  la Serviciul Administrarea Patrimoniului, cu loc de muncǎ la UHE Buzǎu- SH Curtea de Argeş; 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea atributiilor prevazute în fişa de post;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de magaziner, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii;
 • Experienta-1 an in posturi similare( gestionar, magaziner sau posturi care presupun evidenta contabila);
 • Cunoştiinţe profesionale privind normele legislațive în vigoare ;
 • Competenţe de comunicare şi uşurinţǎ în stabilirea contactelor cu terţi ;
 • Cunoştiinte despre legislaţia privind deşeuri,documente cu regim special;
 • Cunoştinte operare PC ;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Calificari- Operator PC

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI :

Concursul pentru ocuparea postului de magaziner constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de magaziner  este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 03.12.2021. 

Candidatul declarat admis pentru postul de magaziner va începe activitatea pe post după data de 28.01.2022/data vacantarii postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.11.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

Abonati-va la newsletter