31-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea - SH Cluj - 17.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societatii din Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, Bucuresti, în data de 17.02.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN SEF TURA, pe durata nedeterminata, la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SEF TURA la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura sunt:

 

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

-  Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

-  Minim  2  ani  vechime  in meseria  de electrician  instalatii  electrice;

-  Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-  Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

-  Cunoștințe privind legislația SSM, PM și SU în domeniu;

-  Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-  Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;

 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ școală de maiștri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a;
 • Autorizare minim ANRE II A, II B; ISCIR-autorizare macarale, poduri, electropalane.

 

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

 

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician sef tura este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj si UHE Oradea, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic)  în data de 18.02.2022.

 

 Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.02.2022, ora 12:00, la sediul central al SPEEH Hidroelectrica SA - Departament Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la sediul SH Cluj si UHE Oradea, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/3032581, 021/3032509, 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter