16-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de electrician sef tura la punctele de lucru CHE Baiculesti si CHE Manicesti - Sectia Exploatare Arges Aval - SH Curtea de Argeş - 07.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 07.12.2021, ora 10:00 , concurs cu recrutare internǎ şi externǎ pentru ocuparea  a 2( douǎ) posturi de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ pe durata nedeterminatǎ la punctele  de lucru CHE Bǎiculeşti şi CHE Mǎniceşti /CHE Bǎiculeşti-CHE Mǎniceşti/ Secţia Exploatare Argeş Aval - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice /mecanice/hidromecanice CHE Bǎiculeşti aflate in gestiune/ gestiune nemijlocita

-executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice /mecanice/hidromecanice CHE Mǎniceşti aflate in gestiune/ gestiune nemijlocita

-asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor din centralele electrice

 

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician şef turǎ, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric,electrotehnic, electromecanic, centrale, statii si retele electrice;
 • Autorizare interna grupa a IV-a, cf. Normelor SSM in vigoare ( dupa autorizarea pe post)
 • Experienţǎ minim 1 an in instalatiile energetice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri,instrucţiuni in domeniu alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Studii: Absolvent studii medii (liceu/  scoala de maistri);
 • Cursuri  de perfectionare în domeniul energetic;
 • Autorizare ANRE ;
 • 2 ani experienta in domeniul exploatarii hidrocentralelor si a statiilor electrice de medie si inalta tensiune

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI :

Concursul pentru ocuparea posturilor  de electrician şef turǎ constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea /promovarea în funcţia de electrician şef turǎ este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 08.12.2021. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Ofertele de angajare/promovare propuse concurenţilor declaraţi  admişi la concurs au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințaţi următorii clasaţi în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă aceştia nu îndeplinesc baremul, posturile vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.12.2021,ora 12:00 la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

Abonati-va la newsletter