10-09-2019

Anunt concurs recrutare externa si interna electrician instalatii baraj - Statia Pompe Teslui-Farcasele - UHE Slatina - SH Ramnicu Valcea - 30.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 158, Slatina, Judetul Olt, în data de 30.09.2019 ora 10:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de electrician instalatii baraj la Statia Pompe Teslui-Farcasele - CHE Draganesti - Sectia Exploatare Draganesti-UHE Slatina din cadrul SH Ramnicu Valcea.

Principalele responsabilitati:

- deservirea şi funcţionarea în deplină siguranţă şi economicitate a tuturor instalaţiilor din zona de exploatare.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalatii baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

-Minim scoala profesionala , profil electric;

-Curs de calificare in domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale statii si retele electrice ;

-Cunostințe privind regulamente , proceduri , instructiuni in domeniu , alte reglementari privind activitatea de exploatare

-Cunostinte privind legislatia SSM , Mediu, SU in domeniu ;

-Cunostințe privind instalatiile electrice si echipamentele energetice ;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu ,scoala de maistri);

- Curs de calificare in domeniul energetic;

- Minim 1 an experiența in domeniul energetic;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalatii baraj constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practica – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practica este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalatii baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Slatina /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic in data 02.10.2019.

                                                                                                                              

MODALITATI DE INSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.09.2019 orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter